11th Jr Admission 2023-24

11th Jr Admission 2023-24

११ वी विज्ञान ऑनलाईन प्रवेश लिंक
Click Here

इ. 11वी विज्ञान शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी वरील लिंकला टच करून ऑनलाईन नोंदणी करावी.

प्रवेशासाठी संपर्क:
१. प्रा. आय. व्ही. काझी
7972197776

२. प्रा. ए. बी. पतंगे
7507586602

३. प्रा. ए. बी. गुळवे
9422730886

★ गुणवत्ता व प्रतिक्षा यादी ★
महाविद्यालयातील नोटीस बोर्ड आणि https://www.rkmmanr.org या वेबसाईटवर प्रदर्शित केली जाईल

प्रा. एस. व्ही. शिर्के
ज्युनिअर कॉलेज, विभाग प्रमुख

डॉ. एस. आर. थोपटे
प्राचार्य,
राधाबाई काळे महिला महाविद्यालय,
अहमदनगर

कला व वाणिज्य शाखेला थेट प्रवेश सुरू

All Rights Reserved | Radhabai Kale Mahila Mahavidyalaya Ahmednagar | Powered by WhiteCode